Ψηφιακά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία

Τι είναι η ψηφιακά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία;

H νέα τρισδιάστατη ρομποτική μέθοδος τοποθέτησης εμφυτευμάτων αποτελεί την πιο σύγχρονη και καινοτόμα εξέλιξη στην εμφυτευματολογία.

Ο συμβατικός τρόπος τοποθέτησης των εμφυτευμάτων– ως σήμερα- αφορά στην τοποθέτησή τους με την ελεύθερη (free hand) τεχνική. Με τη βοήθεια όμως της νέας τεχνολογίας, ο τρυπανισμός του οστού της γνάθου γίνεται καθοδηγούμενα συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη της τέλειας κλήσης, θέσης και βάθους τοποθέτησης του κάθε εμφυτεύματος.

Επιπλέον, η καθοδηγούμενη ψηφιακά χειρουργική συμβάλει στη μείωση του χρόνου της επέμβασης και ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου.

Ποια είναι η καινοτομία της χειρουργικής διαδικασίας;

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η 3D ψηφιακή απεικόνιση-ακτινογράφηση του ασθενούς. Μέσω της απεικόνισης – ακτινογράφησης καθορίζεται η εικόνα της γνάθου. Μία λεπτομερής, ανατομική, σε τρεις διαστάσεις απεικόνιση, που δίνει μία ολοκληρωμένη εικόνα και της προσθετικής αποκατάστασης που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια υπολογίζεται και σχεδιάζεται ψηφιακά η θέση, η κλίση, και το βάθος τοποθέτησης του κάθε εμφυτεύματος.  

Ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της χειρουργικής διαδικασίας, είναι αυτό της επιλογής του κατάλληλου εμφυτεύματος προ-εγχειρητικά. Πρέπει να επιλεχθεί το σωστό σχήμα  και μέγεθος εμφυτεύματος προκειμένου να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατό περισσότερο και υγειές οστό γνάθου. Ως αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα έχει μακροβιότητα και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Πολύτιμος σύμμαχος για την επίτευξη του στόχου αυτού για τον ιατρό είναι η ψηφιακή τεχνολογία, η οποία προκαθορίζει όλα τα παραπάνω πριν ο ασθενής καθίσει καν στην οδοντιατρική καρέκλα. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατασκευή με τρισδιάστατη εκτύπωση ενός χειρουργικού νάρθηκα, ενώ έχει ήδη οριστικοποιηθεί και η προσθετική λύση (στεφάνη, γέφυρα, κλπ.) που αρμόζει στο προφίλ του εκάστοτε ασθενή.

Πλεονεκτήματα

Πέρα των ανωτέρω πλεονεκτημάτων, με τη χρήση χειρουργικού νάρθηκα μειώνεται σημαντικά η διάρκεια που απαιτείται για τη χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Επίσης, είναι πολύ πιθανό η διαδικασία να γίνει χωρίς τομές και επειδή είναι ελάχιστα παρεμβατική, έχει περιορισμένο μετεγχειρητικό πόνο.

Εν κατακλείδι, όλες οι παγκόσμιες κλινικές έρευνες, καταλήγουν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Υψηλότερη ακρίβεια και προβλεψιμότητα των εμφυτευματικών θέσεων σε σύγκριση με την Freehand τεχνική
  • Ελάχιστη μετεγχειρητική ενόχληση και περιορισμένη χρήση αναλγητικών με την καθοδηγούμενη, χωρίς τομές, χειρουργική διαδικασία
  • Υψηλότερη ικανοποίηση των ασθενών, διότι οι χρόνοι θεραπείας είναι σύντομοι και η προσθετική αποκατάσταση γίνεται την ίδια ημέρα με προσωρινές αποκαταστάσεις, οι οποίες έχουν ήδη προσχεδιαστεί και κατασκευαστεί, και εφαρμόζονται ακριβώς πάνω από τα σημεία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

Ο σωστός σχεδιασμός και η ορθή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων καθορίζουν σημαντικά τον χρόνο ζωής τους. Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο οδοντίατρο Θανάση Τσέλιο για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και μία άριστη εξυπηρέτηση.