Προσθετική

Η αποτελεσματικότητα σε ένα προσθετικό σχέδιο αποκατάστασης αλλά και η πλήρης ικανοποίηση του κάθε ασθενή μας, απαιτεί τη λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού.

Στη συνέχεια γίνονται αντιληπτές οι προσδοκίες του ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνεται ο ακτινογραφικός και κλινικός μας έλεγχος με ανάλυση του χαμόγελου και της σύγκλεισης του ασθενή.

Η σημερινή τεχνολογία μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε τρισδιάστατα την προσθετική μας αποκατάσταση πριν ακόμα αυτή κατασκευαστεί. Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις είναι αυτές που κυρίως προτιμάμε λόγω της υψηλής τους αισθητικής αλλά και της αποδοχής τους .Επιπλέον, λόγω της απουσίας μετάλλου στην εργασία μας, η μαύρη ουλική γραμμή αποτελεί μακρινό παρελθόν. Τέτοιες αποκαταστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν είτε για ένα είτε για περισσότερα δόντια αλλά επίσης μπορούν να τοποθετηθούν και ως επιεμφυτευματικές εργασίες.