Χειρουργική Στόματος

Στο ιατρείο μας πραγματοποιούνται όλες οι γενικές χειρουργικές πράξεις : Χειρουργική εξαγωγή δοντιών και ριζών, χειρουργική εξαγωγή έγκλειστων δοντιών , αφαίρεση οδοντικών κυστών, λήψη βιοψιών και τέλος ουλοπλαστική χειρουργική στόματος.

Όλες οι επεμβάσεις γίνονται με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του ασθενούς, με μικρές τομές (laser), σωστή διαχείριση του στοματικού περιβάλλοντος και ολοκληρώνονται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.