Χειρουργική Στόματος

Ο τομέας που αφορά στη χειρουργική στόματος περιλαμβάνει την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος ενδοστοματικών παθήσεων αλλά και τραυμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, η φύση των παθήσεων ή των τραυμάτων είναι τέτοια που απαιτείται χειρουργική επέμβαση από έναν εξειδικευμένο οδοντίατρο για την αντιμετώπισή τους.

Στο ιατρείο του Δρ. Θανάση Τσέλιου πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις στόματος με χρήση τοπικής αναισθησίας. Βασική προϋπόθεση είναι η έκταση της βλάβης να μην απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Χειρουργική εξαγωγή

Δόντια και ρίζες – Εμφυτεύματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξαγωγή δοντιών και ριζών χρειάζεται να πραγματοποιηθεί με χειρουργική μέθοδο. Είναι σημαντικό αυτή να γίνεται με την καλύτερη δυνατή διαχείριση τόσο των δοντιών όσο και των μαλακών μορίων. Ο ιατρός στοχεύει πάντα στην ατραυματική εξαγωγή, με ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας που υφίσταται ο ασθενής και στην άριστη διατήρηση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του στόματος.

Η τεχνική αυτή, μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε εμφυτεύματα άμεσα, δηλαδή στην ίδια επίσκεψη, αμέσως μετά την εξαγωγή του δοντιού. Με αυτό τον τρόπο, ο ασθενής κερδίζει χρόνο και ελαχιστοποιείται η μεταβατική περίοδος της αποκατάστασης. Σε ειδικές περιπτώσεις δε, την ίδια μέρα τοποθετείται και η πορσελάνη του εμφυτεύματος. Επομένως,  είναι εφικτό στην ίδια συνεδρία, να πραγματοποιήσουμε εξαγωγή του δοντιού, τοποθέτηση εμφυτεύματος και τοποθέτηση πορσελάνης.

Έγκλειστα δόντια

Πρόκειται για μία συχνά εφαρμοζόμενη χειρουργική εξαγωγή, η οποία πραγματοποιείται συνήθως για τους τρίτους γομφίους (φρονιμίτες) και για τους κυνόδοντες.

Οι έγκλειστοι τρίτοι γομφίοι (φρονιμίτες) εμφανίζονται σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Η παραμονή τους στο εσωτερικό της γνάθου μπορεί να οφείλεται σε δυσαρμονία της ανάπτυξης του οστού, που μετατοπίζει τους φρονιμίτες σε λανθασμένη θέση. Επιπλέον, η πορεία των τρίτων γομφίων δύναται να παρακολουθείται και να προβλεφθεί από νεαρή ηλικία. Σε αυτή την περίπτωση, η εξαγωγή τους γίνεται προτού προκαλέσουν πρόβλημα στην υπόλοιπη στοματική κοιλότητα.

Οι κυνόδοντες είναι επίσης μια κατηγορία δοντιών που είναι συχνά έγκλειστα. Η αντιμετώπιση στην περίπτωση αυτή γίνεται αποκαλύπτοντας με χειρουργικό τρόπο το έγκλειστο δόντι και τοποθετώντας το στη σωστή θέση σε σχέση με την υπόλοιπη οδοντοστοιχία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο ιατρός προχωρά σε ολική χειρουργική εξαγωγή του δοντιού η οποία ακολουθείται από κατάλληλη αποκατάσταση, συνήθως με τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Ουλοπλαστική

Η πλαστική χειρουργική του στόματος αποσκοπεί είτε στη λειτουργική είτε στην αισθητική βελτίωση της εμφάνισης του στόματος εσωτερικά και εξωτερικά. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται διαδικασίες επανορθωτικής και αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Συχνά, η επανορθωτική και η αισθητική αποκατάσταση εφαρμόζονται συνδυαστικά.

Αυτού του είδους οι επεμβάσεις αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση των ούλων σε σχέση με τα δόντια, δηλαδή την περιοχή του περιοδοντίου. Το περιοδόντιο αποτελείται από τους μαλακούς ιστούς που περιβάλλουν το δόντι. Κατά συνέπεια, με τις επεμβάσεις αυτές πραγματοποιείται κατάλληλη διαμόρφωση των ούλων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με αφαίρεση είτε με προσθήκη μαλακού ιστού στα σημεία που χρήζουν επέμβασης. Στόχος αυτής της διαμόρφωσης είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας και τις αισθητικής εμφάνισης του στόματος.

Η μέθοδος που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές είναι η χειρουργική αποκλειστικά με τη χρήση laser. Επιτυγχάνεται άριστη ανάπλαση,. Επούλωση με ελάχιστη απαίτηση για τοπική αναισθησία χωρίς καμία μετεγχειρητική επιπλοκή.

Το αποτέλεσμα που πετυχαίνουμε είναι ένα χαμόγελο γεμάτο αυτοπεποίθηση!

Εκτομή χαλινού (χαλινεκτομή)

Μία χαρακτηριστική περίπτωση πλαστικής χειρουργικής στόματος είναι η εκτομή χαλινού. Οι χαλινοί αποτελούν φυσιολογικούς σχηματισμούς συνδετικού ιστού, οι οποίοι διευκολύνουν λειτουργίες όπως η ομιλία και οι κινήσεις του στόματος. Στο εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας εντοπίζονται κάτω από τη γλώσσα, τις παρειές (εσωτερικό μάγουλων) καθώς και στο άνω και κάτω χείλος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι σχηματισμοί μπορεί να είναι υπερτροφικοί ή βραχύτεροι σε μέγεθος από το φυσιολογικό. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει πιθανότητα να δυσχεραίνεται η ομιλία ή κάποιες κινήσεις του στόματος.

Η αντιμετώπιση αυτών των παθολογικών καταστάσεων είναι η εκτομή των δομών που τις προκαλούν. Η εκτομή του χαλινού είναι μερική ή ολική, ανάλογα με το πρόβλημα και τη μορφολογία του στόματος του κάθε ασθενούς. Η εκτομή πραγματοποιείται είτε χειρουργικά είτε με χρήση ειδικού laser. Το πλεονέκτημα της εφαρμογής laser είναι η αναίμακτη, ταχύτερη και σχεδόν ανώδυνη επέμβαση.

Η εξέταση του ασθενούς αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκτίμηση της βλάβης που έχει προκληθεί. Το αποτέλεσμα του τραυματισμού μπορεί να αφορά είτε σε κακώσεις των μαλακών ιστών είτε σε θραύση δοντιών και οστών του προσώπου και της γνάθου. Αφού πρώτα αντιμετωπιστεί η αιμορραγία, αποφασίζεται και εφαρμόζεται, ανάλογα με τη βλάβη, η κατάλληλη για την περίπτωση θεραπεία.

Ο εξειδικευμένος χειρουργός οδοντίατρος έχει πάντα ως στόχο τη διάσωση των δοντιών όταν αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον, η διαδικασία που ακολουθεί αποσκοπεί στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της αισθητικής εμφάνισης του στόματος του ασθενούς. Με την κατάλληλη και σωστή διαχείριση των τραυματισμένων ιστών  και δοντιών και με τη χρήση σύγχρονων διαπιστευμένων μεθόδων και υλικών, στόχος είναι πάντα ένα άριστο αποτέλεσμα.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον εξειδικευμένο οδοντίατρο Θανάση Τσέλιο. Με την άρτια εκπαίδευση και την πολυετή κλινική του εμπειρία, θα σας ενημερώσει λεπτομερώς και θα σας εξυπηρετήσει στο μέγιστο σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.